استاندارد و سيستم هاي مديريتي در نيروگاه شهيد منتظرقائم


۱۳۹۶/۰۷/۲۲
استاندارد و سيستم هاي مديريتي در نيروگاه  شهيد منتظرقائم
معاون برنامه ريزي و سيستم هاي شركت مديريت توليدبرق شهيد منتظرقائم گفت: با همكاري تنگاتنگ تمامي پرسنل و حمايت مديريت ارشد سازمان، نيروگاه موفق شد سيستم هاي مديريت كيفيتخود را به روز نموده و گواهينامه هاي استاندارد محيط زيست(ISO۱۴۰۰۱:۲۰۰۷)، ايمني بهداشت حرفه اي(OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۴)، مديريت كيفيت(ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵) را دريافت نمايد.
به گزارش روابط عمومي نيروگاه شهيد منتظرقائم، مهندس فاضل بخششي، ادامه داد: در اين تلاش همچنين توانستيم سيستم مديريت يكپارچه(IMS) را ارتقاء داده و تأييديه¬هاي مربوطه را اخذ كنيم و سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست(HSE-MS) را استقرار دهيم.


تعداد بازدید : 851
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
ساعت و تاریخ : 16:06- 1397/10/28
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :