واحد تعميرات نیروگاه شهيد منتظرقائم و عمليات تعميرات دوره اي واحد 2 بخار


۱۳۹۶/۰۸/۱۱
 « واحد تعميرات  نیروگاه شهيد منتظرقائم و عمليات تعميرات دوره اي واحد ۲ بخار

مهندس محمد كريمي ـ مدير بهره برداري واحدهاي بخار شركت مديريت توليد برق شهيد منتظرقائم ـ  از پارالل مجدد واحد ۲ بخار نيروگاه با شبكه سراسري برق كشور خبر داد و گفت:« اين واحد كه از سال ۱۳۵۰ در حال توليد برق است، با انجام تعميرات به هنگام و بهر برداري صحيح كاركنان نيروگاه در تمامي بخش ها، همچنان آماده توليد برق مطمئن است.»
وي با اشاره به عمليات آخرين مرحله از تعميرات دوره اي اين واحد بر اساس استاندارد مربوطه، از فعاليت هاي خاص اين دوره ياد كرد:
-    بازسازي دنده بردبانب APH ها و تعويض گيربكس و دنده پينيون APH b
-    الاينمنت كوپلينگ اف. دي. فن(b  FDF) با هدف كاهش ويبريشن آن.
-    تعويض تعداد ۵ عدد از لوله هاي سوپرهيت.
-    نصب جامشعلي سوخت سنگين واحد.
-    رفع نشتي Safety Valve مسير كُلد.ري. هيت(Cold reheat).
-    نصب فلومتر گاز واحد.
-    رفع ليك بخار از Control Valve شماره ۴ توربين واحد.
-    تعويض ديافراگم پوسته ي توربين LP .
-    تعويض اِستِم والو خروجي كولر ضلع شمال غربي ژنراتور.
-    شست و شوي مقره هاي ترانس واحد.
-    و ...
به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق شهيد منتظرقائم، اين واحد كه از تاريخ ۲۹/۷/۱۳۹۶ جهت انجام اين دوره از تعميرات از مدار خارج شده بود، ساعت ۵۹/۱۷ سه شنبه ۹ آبان با شبكه سراسري پارالل شد.


تعداد بازدید : 905
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
ساعت و تاریخ : 16:06- 1397/10/28
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :