پارالل واحد4بخار نیروگاه شهيد منتظرقائم با شبكه برق كشور


۱۳۹۶/۰۹/۱۹
  پارالل واحد۴بخار نیروگاه شهيد منتظرقائم با شبكه برق كشور

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليدبرق منتظرقائم اين واحد كه جهت انجام تعميرات دوره اي از پنجمين روز آذر ماه از مدار خارج گرديد، پس از اتمام عمليات تعميرات پيش بيني شده، با شبكه سراسري برق پارالل شد.
از اهم عمليات انجام شده در اين مرحله از تعميرات دوره اي واحد بر اساس تعميرات پيشگيرانه ي مربوطه، موارد زير قابل ذكر است:
-    عمليات بازديد و سرويس و تعويض قطعات لازم در بخش هاي مكانيكي اعم از APH، والوها، اكونومايزر، FDF، GRF، سوت بلاور، ري هيت، سوپر هيت، بخش هاي مختلف توربين، ميس پمپ ، BFP، كندانسيت پمپ، بخار كمكي و ...
-    بازديد و سرويس مربوط به بخش تصفيه خانه و برج خنك كن.
-    پمپ هاي مختلف واحد اعم از BFP، CWP و ...
-    بخش اينسترومنت و عمليات آن شامل كنترل و بازديد سوئيچ ها، تجهيزات كنترلي ژنراتور، ركوردرها، ترانسميترهاي كندانسور و ...
-    بازديد تجهيزات سوخت واحد و انجام سرويس هاي آماده سازي لازم.
-    انجام عمليات مربوط به بخش الكتريك اعم از بازديد و سرويس الكتروموتورها، ترانس ها، ژنراتور و ...
-    بالانس F.D.F ۴B.  .
-    بازديد برنرتيلت ها.
-    و ...
بنا بر اين گزارش، واحد ساعت پنج و يازده دقيقه بامداد پانزدهم آذر ماه،  با شبكه سراسري پارالل شد


تعداد بازدید : 729
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
ساعت و تاریخ : 16:05- 1397/10/28
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
شماره تماس :
توضیحات :