دانش فنی


اين مجموعه علاوه بر رسا لت توليـدبرق و نگهداري و تعمير واحدهاي مختلف نيروگاه، به مسئوليت هاي ديگري همانند ارائه ی مشاوره و خدمات فنی به ساير نيروگاه ها و مراكز توليدي همت مي گمارد، كه به برخي از اين موارد اشاره مي كنيم:
- عمليات ساخت كامل برج خنك كن صنايع فولاد اهواز كه در زمان جنگ آسيب ديد.
- تامين شبكه لانه زنبوري برج خنك كن نيروگاه شهيد بهشتي لوشان.
-‌ بازسازي برج خنك كن نيروگاه طرشت و ....
- عملیات اشباع چوب، جهت استفاده در برج خنك­كن نيروگاه و ارائه به ساير
- عملیات کاميشنینگ واحدهای ساخته شده پس از انقلاب و همكاري در راه اندازي نيروگاه هاي: شريعتي خراسان، سيكل تركيبي نكا، سيكل تركيبي گيلان ، نيروگاه شهيد رجائي، سيكل تركيبي يزد، نيروگاه كازرون، نيروگاه آبادان، نيروگاه نيشابور و... اشاره نمود.
شستشوی شیمیایی تجهیزات تولیدکننده ی بخار، مبدل های حرارتی،تجهیزات خنک کن و...
ترجمه ی متون فنی – تخصصی نیروگاهی