اخبار و رویدادها


در ادامه آرشیو اخبار و رویدادها را مشاهده می نمائید
پارالل واحد4بخار نیروگاه شهيد منتظرقائم با شبكه برق كشور ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
هدف گيري نهايي مسابقات تيراندازي كاركنان نيروگاه شهيد منتظرقائم ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
واحد تعميرات نیروگاه شهيد منتظرقائم و عمليات تعميرات دوره اي واحد 2 بخار ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
كسب رتبه برتر آمادگي توليد كشوري در تابستان 96 ۱۳۹۶/۰۷/۲۹
مسابقات طناب كشي هفته دفاع مقدس در نيروگاه شهيد منتظرقائم ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
استاندارد و سيستم هاي مديريتي در نيروگاه شهيد منتظرقائم ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
تاكيد بر ضرورت تداوم «حماسه حسيني» از سوي مديران نیروگاه شهيد منتظرقائم ۱۳۹۶/۰۷/۰۵
رشد توليدبرق در نيروگاه شهيد منتظرقائم طي تابستان سال جاري ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
اقدامات بخش محيط زيست امور HSE نيروگاه ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
بازديد و اصلاح سيستم روشنايي ترافيك هوايي برج خنك كن نيروگاه ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
صعود به قله دماوند از جبهه شمالی ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
نیروگاه شهيد منتظرقائم ، ميزبان بازديد خانواده كاركنان ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
آگهي فـراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران شماره 001-96 ۱۳۹۶/۰۴/۱۵
صعود5-1روزه به قله 3620 متر ي خِرونِرو ۱۳۹۶/۰۳/۲۹
روز جهانی محیط زیست ۱۳۹۶/۰۳/۲۵
روز جهانی محیط زیست( WED ) ۱۳۹۶/۰۳/۲۵
رخدادهاي چشمگير سال 1395 در نيروگاه شهيد منتظرقائم ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
افزايش راندمان در برج خنك كن تر واحد 4 بخار نيروگاه شهيد منتظرقائم ۱۳۹۶/۰۳/۰۸
خروج نیروگاه منتظر قائم از فهرست صنایع آلاینده ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
معيارهاي انتخاب كارگران نمونه و ... در نيروگاه شهيد منتظرقائم ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

  از صفحه : 1 تا 4  1 - 2 - 3 - 4 -